Bemærk!!

Japansk pileurt ved Møllehatten. Klik på fotoet for flere data!

Japansk pileurt anses for at være en invasiv art og ønskes bekæmpet.

Hybenrose. Klik på foto.

Rynket rose (Rosa rugosa) er svær at bekæmpe og det kræver ofte gentagne behandlinger gennem en årrække at komme rynket rose til livs.
Det anbefales stærkt, at man undlader at udplante rynket rose (hybenrosen).

Fællesarealer efterår 2013

Nye træer

Thuja 9 stk.

Antennekabel.

Antenne kabler et lille spadestik nede. Løber på kryds og tværs på fællesarealerne..

Før

1

Efter

2

Før

1

Efter

2

Før

1

Efter

2

Plantet og klippet.

1

Gyngestativ.

Gyngestativet er svækket.

Træer

Bag Møllehatten 15.

Træer

Bag Møllehatten 17

Blodbøg

Sund blodbøg ved sti.

Blodbøg

Blodbøg ved sti.

Blodbøg

En sølle udgave af en blodbøg, bag Gangspillet 16

Gangspillet 9

Bøgetræ hos nabo overfander hus!

Nabo bøg

Vokselysten bøg overskygger en del.

Bøg

Ellers er det da meget pænt - på afstand.

Find skiltet.

Skilt faret vild i jungle.

Fundet

2

Natur

Naturen breder sig. 3 foto.

Natur

2

Natur

3

Uden

Efter!

Uden natur

Efter!

Bøgehæk

Bøgehæk ved opgang Møllehatten - Vindrosen.

Mangler måske noget.

Bøgehæk

Bøgehæk eller er det måske bøgetræer?

En tur på stien!

På sti vandring - 3 foto

Foto 1

Sti

Foto 2

Sti

Foto 3

Sti

Hækken ved Møllehattem 18 og 17

Stivandring 3 foto.

Sti

2

Sti

3

Fællesareal

Fyrretræer på vej mod øst!

Fællesareal

Boldbanen!

Fællesareal

Efterårs tegn.

Ny hæk.

Gartneren er i gang med fældning af gamle træer, klipning af yderhæk og plantning af nye hække.

Ny hæk.

x

Træ væk.

Et par gamle fyrretræer fjernet.

Hækken klippet

1

Ny hæk

2

Nye hække.

3

Fællesarealer forår 2013

Bag Gangspillet 9

Se nyhedsbrev 5 sidste afsnit.

Bag Gangspillet 14


Bag Gangspillet 14


Kommende projekt: Rodfræsning af diverse stubbe på fællesarealet.

Billederne viser: Stub ved vestgavl af G8, stub vestgavl G4, stor stub med selvsået - træet fældet 2010, 2 stubbe syd for G13 og 14, stub øst for M6, kroget sub syd for M6, 2 stubbe syd for G5 og stub ved nordvæg M19.