Der gøres opmærksom på at en del af foreningens ejendomme er behæftet med vejgæld med grundejerforeningen som kreditor. Eventuelle købere skal søge oplysning hos sælger.    

 

Parkeringsarealer: 

Reglerne følger deklarationerne for området, som kan ses andet sted på hjemmesiden  (deklarationens bilag 4),  og som udgangspunkt følger vi deklarationens antal af parkeringspladser foran det enkelte husstand.

Vi gør opmærksom på, at arealer foran husene er FÆLLES areal, og det betyder, at når man parkerer op mod husene, skal man sørge for at fortovet med SF sten friholdes, således at passage er mulig foran huset.

 

 

Under Skotrende

Den "bjælke" der befinder sig under skotrenden, er pga. fejl i byggeriet, jævnlig blevet udsat for vand. Det har bevirket at "bjælken" gennem tiden er svækket (blevet hul) - se foto.

En del af husene har allerede fået skiftet "bjælken", men det vil være en god ide at undersøge det ved et eventuel køb!

El vandvarmer

Hvis det stadig er den gamle runde vandvarmer der hænger oppe på loftet, vil det nok snart være tid for en udskiftning.

Muren

Muren på flere huse revner ved jernstiver. Flere er lavet.