Renovering af veje 2013

Rensegrej kan udleveres på Gangspillet 14 eller Møllehatten 17.

1. Så er vejrenovering startet. Opretning af SF sten færdig.

2. Vej, riste og dæksler.

3. Veje - huller lappes.

4. Dæmning til regnvand.

5. Det sidste lag..

Støv og sten suger!

Fejemaskine og støv!!

6. De overskydende sten fjernes.

Hajtænder.

Opmærkning

Foto af den gule kant markering,

7. Opmærkning færdigt.